Saturday 13 Aug, 2022
Agro Forecast
Jun 30, 2022 11:01

नेपाल सरकार
उर्जा, जलस्रोत, तथा सिचाईं मन्त्रालय
जल तथा मौसम बिज्ञान विभाग
मौसम पूर्वानुमान महाशाखा
साप्ताहिक कृषि-मौसम पूर्वानुमान

 प्रदेश आगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिवार

साताको मध्य: आइतवारसोमवार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

 

प्रदेश 

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्यूनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घामआंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघ गर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

 

हिमाल

हल्का देखि मध्यम वर्षा /हिमपात

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

साताभरि सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ

 

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम  वर्षा/हिमपातको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाहिमपातको सम्भावना रहेको

 

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ

 

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  साथै एक वा दूई स्थानमा भारी वर्षाको पनि  सम्भावना  रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

 

तराई

हल्का देखि मध्यम वर्षा

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

हल्का बढ्ने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ

मेघ गर्जन / चट्याङ्ग

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  सम्भावना रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

 

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

मधेश प्रदेश आगामी साताको मौसम

 

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमवार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

 

प्रदेश 

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्यूनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घामआंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघ गर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

 

तराई

हल्का  देखि मध्यम वर्षा

हल्का बढ्ने

हल्का बढ्ने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ

मेघ गर्जन / चट्याङ्ग

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  सम्भावना रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

 

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 बागमती प्रदेशआगामी साताको मौसम

साताको शुरु : शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमवार  मंगलबार

साताको अन्त्य:बुधबारबिहिबार

बागमती

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्यूनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घामआंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघ गर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत

(मौसम प्रणाली)

हिमाल

हल्का वर्षा /हिमपात

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ।

 

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम  वर्षा/हिमपातको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाहिमपातको सम्भावना रहेको

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

हल्का बढ्ने

हल्का बढ्ने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ।

 

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  साथै एक वा दूई स्थानमा भारी वर्षाको पनि  सम्भावना  रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

तराई

हल्का  देखि मध्यम वर्षा

हल्का बढ्ने

हल्का बढ्ने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ।

मेघ गर्जन / चट्याङ्ग

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  सम्भावना रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

गण्डकी प्रदेशआगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमवार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

गण्डकी प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्यूनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घामआंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघ गर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

हिमाल

हल्का  देखि मध्यम वर्षा /हिमपात

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

साताभरि नै सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ।

 

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम  वर्षा/हिमपातको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाहिमपातको सम्भावना रहेको

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

हल्का बढ्ने

हल्का बढ्ने

साताभरि नै सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ।

 मेघ गर्जन / चट्याङ्ग

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  साथै एक वा दूई स्थानमा भारी वर्षाको पनि  सम्भावना  रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

तराई

हल्का वर्षा

हल्का बढ्ने

हल्का बढ्ने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ।

 मेघ गर्जन / चट्याङ्ग

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  सम्भावना रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

लुम्बिनी प्रदेश : आगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमवार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

 

 

लुम्बिनी

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्यूनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घामआंशिकसामान्य

अधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघ गर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

 

 

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

हल्का बढ्ने

हल्का बढ्ने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ।

 मेघ गर्जन / चट्याङ्ग

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  सम्भावना रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

 

 

 

हल्का वर्षा

हल्का बढ्ने

हल्का बढ्ने

        साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ।

 मेघ गर्जन / चट्याङ्ग

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  सम्भावना रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

 

 

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

 

 

कर्णाली प्रदेशः  आगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमवार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

कर्णाली

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्यूनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घामआंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघ गर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

हिमाल

हल्का  देखि मध्यम वर्षा /हिमपात

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ।

 

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम  वर्षा/हिमपातको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाहिमपातको सम्भावना रहेको

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

हल्का बढ्ने

हल्का बढ्ने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ।

 मेघ गर्जन / चट्याङ्ग

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  सम्भावना रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

               

सुदुर पश्चिम प्रदेशः  आगामी साताको मौसम

साताको शुरु: शुक्रबारशनिबार

साताको मध्य: आइतबारसोमवार  मंगलबार

साताको अन्त्य: बुधबारबिहिबार

 

 

 

सुदूरपश्चिम

प्रदेश

वर्षा/

हिमपात

अधिकतम

तापक्रम

न्यूनतम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था (घामआंशिकसामान्यअधिकांश र पूर्ण)

महत्वपूर्ण मौसम (मेघ गर्जनअसिनाकुहिरो)

कैफियत (मौसम प्रणाली)

   

 

हिमाल

हल्का  देखि मध्यम वर्षा /हिमपात

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

उल्लेखनीय परिवर्तन नहुने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ।

 

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम  वर्षा/हिमपातको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाहिमपातको सम्भावना रहेको

   

 

 

पहाड

हल्का देखि मध्यम वर्षा

हल्का बढ्ने

हल्का बढ्ने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ।

 मेघ गर्जन / चट्याङ्ग

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  साथै एक वा दूई स्थानमा भारी वर्षाको पनि  सम्भावना  रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

   

 

 

तराई

हल्का वर्षा

हल्का बढ्ने

हल्का बढ्ने

साताभरि नै सामान्य बदली रहनेछ।

 मेघ गर्जन / चट्याङ्ग

साताको शुरु तथा मध्यमा धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको  सम्भावना रहेको र साताको अन्त्यमा केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको

   

 

 

स्रोतमौसम पूर्वानुमान महाशाखाजल तथा मौसम विज्ञान विभाग

   

 

 

                           

Mr. Kamal Ram Joshi

Director General

Email: dg@dhm.gov.np

SATELLITE IMAGES
Video Feeds
Tweets
Facebook